Til toppen
Lunde skole idrettshall
Lunde skole sportsgulv
Lunde skole idrettshall

Sportsgulv

EGAS SPORT er størst på sportsgulv i Norge. Klikk her for å se igjennom utvalget

Hva er viktig å tenke på når man skal velge sportsgulv?

 • Spesifikk sport eller multisport?

 • Flerbruk eller kun idrett?

 • Spesifikke krav eller preferanser for sporten som skal utøves?

 • Rullestolbruk?

 • Vedlikeholdsbudsjett?

 • Krav til rullende laster, hva skal gulvet tåle?

 • Tre eller syntetisk?

 • Tilskudd for spillemidler?

Det viktigste å tenke på er at gulvet skal ha riktige egenskaper i forhold til idrett som skal spilles, og for å unngå belastningsskader og andre skader på utøverne.

banemerket parkett

Jevn svikt og riktig friksjon

Sportsgulv uten svikt (deformasjon) øker sjansen for skader, mens gulv med for mye svikt ikke gir nok stabilitet. Slik er det fordi for harde gulv tilbakefører mer krefter til kroppen enn gulv med riktig avveid svikt. I tillegg er friksjon viktig å tenke på, der lav friksjon øker sklifare, og for høy friksjon øker muskel og -leddskader.

Bruksområde

Funksjon må veies opp mot risikoen for skader, da enkelte idretter krever mer svikt i gulvet enn andre idretter. Det må også tas hensyn til alder og vektklasse på brukergruppen som hovedsakelig skal bruke sportsgulvet. Noen idrettshaller brukes også gjerne til arrangementer utenfor sport. Hvis en står ovenfor dilemmaet om hva man burde prioritere av egenskaper til gulvet, velg ut i fra gulvets hovedsakelige bruksområde.

NS-EN 14904

NS-EN 14904 angir kravene som stilles til ulike typer sportsgulv. Denne standarden minsker sjansen for skader, og gir best mulig forutsetninger for idretten som skal praktiseres. NS-EN 14904 er en europeisk standard, og skal følges for alle sportsgulv som installeres.

Utdypende informasjon og krav til sportsgulv for tildeling av spillemidler finner du her på s. 50-54 (Kulturdepartementet 2016).

Oppdaterte krav til egenskaper for gulv i idrettshaller finner du her (Kulturdepartementet 2020).

Drift og vedlikehold

Kostnader knyttet til renhold, drift og vedlikehold er selvfølgelig et viktig punkt å vurdere når man velger funksjon, kvalitet og type sportsgulv.

For eksempel, er krav til bruddstyrke for rullende laster kun 1500 N v/300 bel. Iht. NS-EN 1569. Dette tilsvarer ca 150 kg i rullende last. Som er kravet for å få et godkjent sportsgulv og tildeling av spillemidler.

Skal man benytte for eksempel vaskemaskiner, servicelift eller andre tyngre maskiner eller utstyr må man derfor presisere økt krav til bruddstyrke. Normalt vil eksempelvis en sakse/servicelift med arbeidshøyde 7 meter ha en egenvekt på 1300-1500 kg.


Sportsgulv deles inn i fire typer etter sviktprinsippene - Punktelastiske, Flateelastiske, Kombielastiske og Blandingselastiske gulv:

 • Punktelastiske sportsgulv fungerer slik at et støt på gulvet forårsaker deformasjon på støtpunktet og i umiddelbar nærhet (maks 100 mm fra senter av støtpunkt).

 • Fordeler:
  • Relativt mykt, oppleves bra for lette brukere (barn).
  • Overflate krever normalt sett lite vedlikehold.
  • Liten byggehøyde.
  • Enkel reparasjon av lokale skader.
  Ulemper:
  • Utøvere kan oppleve at det føles som at skoene 'sitter fast' i gulvet på grunn av stor lokal deformasjon.
  • Kan være ugunstig for manøvrering av rullestol på grunn av for myk overflate.
 • Flateelastiske sportsgulv fungerer slik at et støt på gulvet forårsaker deformasjon på støtpunktet og minst 500 mm utenfor støtpunktet.

 • Fordeler:
  • Gode støtdempende egenskaper for tunge brukere (voksne).
  • Utøver opplever ikke at sko 'sitter fast' i gulvet på grunn av deformasjon.
  • Lett å manøvrere rullestol.
  Ulemper:
  • Kan oppleves som ubehagelig hardt for lette brukere (barn).
 • Kombielastiske sportsgulv består av et flateelastisk gulv med et punktelastisk dekke over. Det fungerer slik at et støt på gulvet forårsaker deformasjon delvis som punktelastiske, og delvis som flateelastiske gulv.

 • Fordeler:
  • Kombinerer de gode egenskapene til punkt og -flateelastiske gulv, der mykheten i overflaten vil være mindre enn på punktelastiske gulv.
  • Relativt mykt, oppleves bra for lette brukere (barn).
  • Overflate krever normalt sett lite vedlikehold.
  Ulemper:
  • Kan bli kompliserte reparasjon av skader.
 • Blandingselastiske sportsgulv er et punktelastisk gulv som er bygget opp med et syntetisk avstivingssjikt, som fordeler deformasjonen over et litt større område enn punktelastiske gulv (mellom 100 - 500 mm).

 • Fordeler:
  • Relativt mykt, oppleves bra av lette brukere (barn).
  • Overflate krever normalt sett lite vedlikehold.
  • Liten byggehøyde.
  Ulemper:
  • For stor lokal deformasjon kan føre til at det oppleves som om skoene 'sitter fast' i gulvet.
  • Kan være ugunstig for rullestolbruk hvis overflaten er for myk.
Generelt sett burde:
 • Punktelastiske sportsgulv velges for gymsaler til barneskoler og andre steder for barn.
 • Flateelastiske sportsgulv velges for gymnastikksaler og haller der eliteidrett skal praktiseres for ungdomskoler og videregående skoler.
 • Kombielastiske sportsgulv velges for fasiliteter som skal brukes av både barn og voksne.

Les mer om om våre leverandører på sportsgulv, Herculan og Tarkett.

Kombielastiske sportsgulv

Mer informasjon kommer!

 • Combi Elastic 40
  • Combi Elastic 40 Herculan 5+2mm
  • Combi Elastic 40 Tarkett Reference
 • Combi Elastic 30
  • Combi Elastic 30 Herculan 5+2mm
  • Combi Elastic 35 Herculan 3+2mm
  • Combi Elastic 30 Tarkett Reference
 • Elastflex Champion
  • Herculan Boflex HPC 5+2mm
  • Tarkett Boflex Reference
 • Boflex Champion
  • Herculan Boflex HPC 5+2mm
  • Tarkett Boflex Reference
 • Singleflex Athletic
  • Herculan Singleflex HPC 5+2mm
  • Tarkett Singleflex Reference
 • Combi 68
  • Combi 68 Herculan 5+2mm
  • Combi 68 Tarkett Reference
 • PRO II
  • Herculan PRO II HPC 5+2mm
  • PRO II Tarkett Reference
 • PI Gran 1 lagskonstruksjon
  • PI Gran 1 lagskonstruksjon Herculan HPC 5+2mm
  • PI Gran 1 lagskonstruksjon Tarkett Reference
 • PI Bjørk 1 lagskonstruksjon
  • PI Bjørk 1 lagskonstruksjon Herculan HPC 5+2mm
  • PI Bjørk 1 lagskonstruksjon Tarkett Reference

Blandingselastiske sportsgulv

Mer informasjon kommer!