Til toppen

Singleflex Athletic Herculan EX 2 mm

Singleflex er spesielt utviklet for forskjellige byggehøyder og ujevne undergulv. Med et vidt spekter av farger tilgjengelig, gir det en perfekt kombinasjon av funksjonalitet og utseende.

Selv om lokalet ditt har forskjellige byggehøyder eller ujevn overflate, gir Singleflex mulighet for utjevning.

 

 

Systemsammendrag:

  • Flate-elastisk sportsgulv
  • EN 14904 testet for alle innendørssporter
  • Støttdemping (EN 14808, DIN 18032-2): 62 %
  • Deformasjon: 3,1 mm
  • Ballsprett: 97 %
  • Byggehøyde 68 mm
  • Rullende last - min. 1500 N: OK
  • NS EN 14904 Klasse: A4
  • Systemet tilfredsstiller krav for tildeling av spillemidler.
Singleflex Athletic DoP.pdf
Singleflex Athletic datablad.pdf
Singleflex Athletic installasjon.pdf