Til toppen

Herculan PRO II HPC 5+2mm

Kombi-elastisk sportsgulv med tilfarerkonstruksjon som har 2 store fordeler; lufting samt mekanisk innfesting av platene med skruer. Dette gir en meget god utlufting av undergulvet og en svært holdbar og sterk konstruksjon. Tilfarerkonstruksjonen har en luftespalte på 28-50 mm. Dette i kombinasjon med luftelist eliminerer alle fuktproblemer og relativt omfattende vannlekasjer.

 

Systemsammendrag:

  • Kombi-elastisk sportsgulv
  • EN 14904 testet for alle innendørssporter
  • Støttdemping (EN 14808, DIN 18032-2): 64 %
  • Deformasjon: 3,5 mm
  • Friksjon: 80-110
  • Ballsprett: >90 %
  • Byggehøyde 68 mm
  • Rullende last - min. 1500 N: OK
  • NS EN 14904 Klasse: C4
  • Systemet tilfredsstiller krav for tildeling av spillemidler.
PRO II HPC 5+2mm datablad.pdf