Til toppen

Tarkett PRO II Reference

Kombi-elastisk sportsgulv med tilfarerkonstruksjon som har 2 store fordeler; lufting samt mekanisk innfesting av platene med skruer. Dette gir en meget god utlufting av undergulvet og en svært holdbar og sterk konstruksjon. Tilfarerkonstruksjonen har en luftespalte på 28-50 mm. Dette i kombinasjon med luftelist eliminerer alle fuktproblemer og relativt omfattende vannlekasjer.

Sportsbelegg av Tarkett Omnisport Reference 6,2 mm.

Bøk
Klassisk eik
Mørk bøk
Gyllen lønn
Grå lønn
Lys lønn
Rød lønn
Lønn sky blue
Uni coral
Uni lagoon
Uni light green
Uni lime
Uni purple
Uni royal blue
Uni teal
Uni yellow
Uni black
Uni sky blue
Uni red
Uni orange
Uni night blue
Uni magenta
Uni mint green
Uni grey

Systemsammendrag:

  • Kombi-elastisk sportsgulv
  • EN 14904 testet for alle innendørssporter
  • Støttdemping (EN 14808, DIN 18032-2): 64 %
  • Deformasjon: >3,0 <5,0 mm
  • Friksjon: 80-110
  • Ballsprett: >90 %
  • Byggehøyde: 66 mm
  • Rullende last - min. 1500 N: OK
  • NS EN 14904 Klasse: C4
  • Systemet tilfredsstiller krav for tildeling av spillemidler.
Fargekart -Tarkett Omnisport.pdf