Til toppen

Banemerking

EGAS SPORT utfører merking i hele landet, for alle idretter og på alle typer sportsgulv. Vinyl, Polyuretan, Linoleum, Parkett og løpebaner. Vi tilbyr også skreddersydd banemerking etter behov, og spesialoppmerking av for eksempel logo, tall, bokstaver og aktivitetsoppmerking, som for eksempel oppmerking av koordinasjonsstige. - Vår erfaring, kompetanse og kunnskap på oppmerking er helt avgjørende når vi tilbyr veiledning og prosjektering av banemerkingsplaner tilpasset aktivitetsflaten med utstyr og skillevegger.