Til toppen

Granuflex Ramp Profile 43 mm

Granuflex Ramp Profile kan du gjøre gulvet ditt tilgjengelig for alle brukere og avslutter kantene gradvis med en skrå rampe. Granuflex rampeprofil kan kombineres med Granuflex Fitness Tile 43 mm.

Materialene i Granuflex Fitness Tiles oppfyller kravene og er testet for både sikkerhet og miljø av uavhengige institusjoner. Hellene oppfyller kravene i det Europeiske kjemikalieregelverket REACH som også er gjellende i Norge gjennom EØS – avtalen.

Gummihellene har en målt lydreduksjon basert på standarden NS-EN 10140-3 Akustikk — Laboratoriemåling av lydisolasjon for bygningsdeler — Del 3: Måling av trinnlydisolasjon. En akustisk forbedring fra 9 til 12 dB (ΔLlin) og 20 til 24 dB (ΔLw, Tyskland)

Installasjon og vedlikehold av gummihellene er enkelt. Helene kan brukes innendørs og utendørs. Rengjøring av hellene gjøres med børste og vann, med tilsetning av en nøytral såpe ved behov.

Egenskaper Granuflex Ramp Profile 43 mm:

 • Størrelse: 1000 x 200 mm
 • Byggehøyde: 20 mm
 • Tolleransekrav: Lengde +/- 1,5 %, Høyde +/- 8 %, Vekt +/- 5 %
 • Farger: Svart, grønn, grå og rød
 • Meget god demping som gjør den ideell for beskyttelse mot manualer og vekter
 • Laget av gummigranulat, med flat top og underside.
 • Varme- og støyisolerende, Termisk ledningsevne 0,14 W.m2K
 • Anti-skli, selv ved våt overflate, hellene er drenerende og frostbestandig.
 • Enkel montasje
 • Vær- og vindbestandig
 • Miljøvennlig
 • Hygienisk og lett å rengjøre
 • Brannegenskaper: Klasse E-S2, i samsvar med EN13501-1, temperaturtoleranse -40⁰C / +80⁰C
 • Vekt: 3,87 kg pr stk
 • Garanti: 1 år
Sertifikat brannegenskaper - EN 13501_EN.pdf
SBR_Fitness Air quality report VOC_gold.pdf