Til toppen

Herculan ME XR 3 + 2 mm

Herculan ME XR 3+2 systemet er et flytende sportsgulv, lagt på et underlag av hakket skum. Selve sportsgulvet er bygget opp av to lag MDF, som er forsynt med et 3 mm mykt, absorberende underlag med et kraftig og fleksibelt polyuretan-topplag og slitesterkt belegg. Takket være den relativt lave byggehøyden er systemet enkelt å installere som ny konstruksjon og for renovasjon. En ytterligere fordel med det hakkede skummet er at mulige små ujevnheter lettere absorberes.

Systemsammendrag:

  • Kombi-elastisk sportsgulv
  • EN 14904 testet for alle innendørssporter
  • Støttdemping (EN 14808, DIN 18032-2): 59 %
  • Deformasjon: 3,5 mm
  • Friksjon: 80-110
  • Ballsprett: >90 %
  • Byggehøyde 45 mm
  • Rullende last - min. 1500 N: OK
  • NS EN 14904 Klasse: C4
  • Systemet tilfredsstiller krav for tildeling av spillemidler.
Datablad - ME XR 3+2.pdf