Til toppen

Service og Kontroll

Vi utfører service og kontroll på idrettsanlegg

For å opprettholde et trygt miljø for brukerne, som ofte er barn, er det viktig at kyndig personell kontrollerer at utstyr og faste installasjoner er i orden. Det er også gjennom HMS-forskriften pålagt med en jevnlig dokumentert internkontroll for å avdekke feil og mangler. Dette gjøres for å ivareta sikkerheten til brukerne og hindre skader på utstyr og anlegg. Jevnlig vedlikehold fører også til lenger levetid på produktene. Det er anleggseiers ansvar at utstyret er trygt å bruke, og står da ansvarlig ved eventuelle ulykker grunnet skadet/ødelagt utstyr.

Egas Sport AS har lang erfaring med service- og sikkerhetskontroll, og utfører flere hundre kontroller i året. Ved utførelse av service, kontroll eller tilsyn utarbeides avvik og -kontrollrapport eller tilsynssertifikat av klatreanlegg.

Ønsker du å få utført en kontroll og service av ditt anlegg, ta kontakt med service@egas.no


Standarden for tilstandsanalyse av byggverk, NS 3424

 • Tre analysenivåer og omfang av undersøkelser og vurderinger
 • Fire tilstandsgrader (TG 0 - TG 3)
 • Fire konsekvensgrader (KG 0 - KG 3)
 • Tre risiko-grader (lav, middels og høy)

 • Bilder av diverse feil og mangler

  Noen av disse skadene ser kanskje ikke så farlig ut, men den minste feil kan føre til personskader. Derfor er det svært viktig å kontrollere og rette opp feil.


  Sprukket bomkanal

  Ødelagte turnringer

  Gulvlokk stikker opp

  Slitt klatretau

  Ødelagt stender

  Foringer (metall mot metall)

  Skadet ribbe

  Manglende ribber

  Utslitt håndballmål

  Slitt og sprukket gulvlokk

  Bøyde vendbare beslag

  Skade på bom

  Skade på gulv