Til toppen

Tarkett Singleflex Reference

Singleflex er spesielt utviklet for forskjellige byggehøyder og ujevne undergulv.

Selv om lokalet ditt har forskjellige byggehøyder eller ujevn overflate, gir Singleflex mulighet for utjevning.

Sportsdekke av Tarkett Omnisport Reference 6,2 mm.

Bøk
Klassisk eik
Mørk bøk
Gyllen lønn
Grå lønn
Lys lønn
Rød lønn
Lønn sky blue
Uni coral
Uni lagoon
Uni light green
Uni lime
Uni purple
Uni royal blue
Uni teal
Uni yellow
Uni black
Uni sky blue
Uni red
Uni orange
Uni night blue
Uni magenta
Uni mint green
Uni grey

Systemsammendrag:

  • Kombielastisk sportsgulv
  • EN 14904 testet for alle innendørssporter
  • Støttdemping (EN 14808, DIN 18032-2): 62 %
  • Deformasjon: 3,1 mm
  • Byggehøyde: 74 mm
  • Ballsprett: 97 %
  • Rullende last - min. 1500 N: OK
  • NS EN 14904 Klasse: C4
  • Systemet tilfredsstiller krav for tildeling av spillemidler.
Fargekart -Tarkett Omnisport.pdf