Til toppen

Doubleflex Olympia

Doubleflex er spesielt utviklet for forskjellige byggehøyder og ujevne undergulv. Med et bredt spekter av tilgjengelig farger, gir det en god kombinasjon av funksjonalitet og utseende.

Doubleflex er et sportssystem toppet med fin, naturlig parkett.

Bøk
Ask
Kanadisk lønn
Eik

Systemsammendrag:

  • Flate-elastisk sportsgulv
  • EN 14904 testet for alle innendørssporter
  • Støttdemping (EN 14808, DIN 18032-2): 64 %
  • Deformasjon: 2,5 mm
  • Friksjon: 104
  • Ballsprett: 93 %
  • Byggehøyde 83 mm
  • Rullende last - min. 1500 N: OK
  • NS EN 14904 Klasse: A4
  • Systemet tilfredsstiller krav for tildeling av spillemidler.
Doubleflex Olympia datablad.pdf
Doubleflex Olympia installasjon.pdf
Doubleflex Olympia DoP.pdf